ایت الله بهجت بر روی نماز استغفار تاکید داشتند و میفرمودند:

هنوز این نماز را من ترک نکرده ام و میخوانم.

کیفیت نماز.

دو رکعت است مانند نماز صبح .

نیت نماز استغفار.

بعد از حمد و سوره ۱۵ مرتبه میگویی استغفرالله

به رکوع میروی و بعد از ذکر رکوع ۱۰ مرتبه میگویی استغفرالله

بعد از بلند شدن از رکوع ۱۰ مرتبه میگویی استغفرالله

در سجده اول بعد از ذکر سجده ۱۰ مرتبه میگویی استغفرالله

میشینی و بین دو سجده ۱۰ مرتبه میگویی استغفرالله

به سجده دوم میروی و بعد از ذکر سجده ۱۰ مرتبه میگویی استغفرالله

میشینی و ۱۰ مرتبه میگویی استغفرالله

و رکعت دوم را هم مانند رکعت اول میخوانی و سلام نماز را میدهی.

بسیار پر بار و پر منفعت است و بر اهلش پوشیده نیست.

محتاج دعایتان هستم.

برای اتمام غربت و مظلومیت مولایم حضرت ولی عصر روحی فداه صلوات.  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 12:4 PM  توسط مجنون  |